Zaznacz stronę

Kazimierz Karolczak został nowym wicemarszałkiem województwa śląskiego. To efekt porozumienia zawartego pomiędzy Platformą Obywatelską i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Partie mają współpracować ze sobą aż do zakończenia kadencji. Karolczak zastąpił na stanowisku Aleksandrę Gajewską, która 19 grudnia złożyła rezygnację. Nowy wicemarszałek został wybrany podczas grudniowej sesji sejmiku województwa śląskiego głosami 29 radnych. 15 z nich opowiedziało się przeciwko jego kandydaturze, a 3 wstrzymało się od głosu.  27 grudnia nowy wicemarszałek otrzymał okolicznościową uchwałę z rąk Andrzeja Gościniaka, przewodniczącego sejmiku. Marszałek województwa, Mirosław Sekuła wręczył natomiast przygotowaną na tej podstawie umowę o pracę. W spotkaniu uczestniczył również sekretarz województwa, Krzysztof Dzierwa. Teraz nowy wicemarszałek ma się zająć przede wszystkim sprawami Europejskiego Funduszu Społecznego, przebudowy Stadionu Śląskiego oraz innymi inwestycjami. Do jego zadań prawdopodobnie będą również należeć kwestie ochrony środowiska oraz kultury. Porozumienie PO z SLD daje zarządowi województwa stabilną pozycję w sejmiku, która pozwoli na przegłosowanie projektów ustaw większością głosów. Przedstawiciele ugrupowań nie mówią jednak o koalicji, którą do tej pory PO tworzyło wspólnie z PSL, ale o współpracy w sejmiku i zarządzie województwa. Kazimierz Karolczak ma 39 lat, ukończył Wydział Techniki Uniwersytetu Śląskiego i Studia Podyplomowe Menadżerskie oparte na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 1998-2003 prowadził działalność gospodarczą, jest twórcą jednej z pierwszych w Polsce agencji zatrudnienia. W 2005 roku został Wiceprezesem Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia, w tej chwili największej branżowej organizacji pracodawców, zrzeszającej agencje zatrudnienia specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług z zakresu HR.