Zaznacz stronę

Ponad dwuletnie doświadczenia wynikające z funkcjonowania w Kompleksie Zagroń Istebna Centrum Zdrowia i Energii Meridian doprowadziły do ostatecznego określenia funkcji jakie Centrum będzie spełniało. Powołano  spółkę East West Medicine, którą kierował będzie prof. Stanislav Czudek.Kurier Polski –  Panie profesorze, jaki  jest Pana pogląd na stosowanie  metod medycyny wschodniej w przywracaniu zdrowia pacjenta?Prof. Stanislav  Czudek – Kultura, w tym i medycyna wschodnia to 10 – 15 tys. lat tradycji i trudno nie skorzystać ze sprawdzonych metod w leczeniu. Jest jednak kilka warunków, które muszą być spełnione. Najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta. Kolejna sprawa to zastosowanie metod medycyny naturalnej w oparciu o medycynę europejską nazywaną potocznie medycyną konwencjonalną.KP – Na ile Meridian jest przygotowany do realizacji Pana założeń połączenia wspomnianych metod.Prof. Stanislav  Czudek – Na wstępie muszę podkreślić wręcz doskonałe wyposażenie Meridiana w sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny oraz w większości doświadczony personel. Żeby jednak w pełni wykorzystać atuty Centrum, planujemy wprowadzenie pewnych stałych zasad, służących jak najlepiej naszym pacjentom. Będziemy korzystali z osiągnięć medycyny niekonwencjonalnej Chin, Mongolii, Indii, Sri Lanki , Ukrainy i innych krajow, ale musi to być pod kontrolą lekarzy specjalistów uprawiających swój zawód na bazie wiedzy naukowej medycyny europejskiej. Wszyscy specjaliści medycyny wschodniej będą bardzo dokładnie weryfikowani pod kątem zdobytych uprawnień, bo nie pozwolę, że jedynie autopromocja decydować będzie o dopuszczeniu kogoś do pracy z naszymi pacjentami. Niestety mieliśmy takie przypadki, że ktoś proponował nam metody z lat 60 – tych, które dawno zostały zaniechane, ze względu  na brak naukowych potwierdzeń ich stosowania. Dajemy szanse wszystkim specjalistom medycyny wschodu, ale jeszcze raz podkreślam, warunkiem  będzie dyplom wyższej uczelni, poparty badaniami naukowymi i  publikacjami w fachowych czasopismach medycznych. Nad właściwym doborem kadry będę czuwał osobiście, przy współpracy z lekarzami i naukowcami, którzy będą ściśle współpracowali z East West Medicine.KP – Stawia Pan ostre kryteria doboru kadry.Prof. Stanislav Czudek – Nie można eksperymentować na człowieku, który szukając pomocy jest skłonny poddać sie nawet najbardziej dziwnym zabiegom. Każdy, komu pacjent powierza swoje zdrowie, a czasami życie,  musi pamiętać o podstawowej zasadzie  Primum non nocere – po pierwsze nie szkodzić. Dlatego będziemy dawali szanse ludziom o wysokich kwalifikacjach,  a w przypadku wątpliwych metod leczenia, będziemy się z nimi szybko żegnali (co zresztą miało juz kilka razy miejsce). Taką umowę zawarłem z Panem Leszkiem Łazarczykiem, który to Centrum wybudował i wyposażył dla dobra  pacjentów i zgodził się na zatrudnianie sprawdzonych specjalistów i konsultantów medycznych. Do nas nie zgłaszają się pacjenci z przeziębieniem, czy grypą, lecz ludzie z przewlekłymi schorzeniami i by im pomóc przewiduję konsultacje ze specjalistami różnych dziedzin medycyny, przed ustaleniem profilu leczenia w naszej placówce.KP –  East West Medicine to jednak nie tylko centrum Meridian.Prof. Stanislav  Czudek – Chcemy na nasz rynek sprowadzać naukowo  sprawdzone ayurwedyjskie preparaty medyczne i wprowadzać je do dystrybucji. Nacisk kładę jeszcze raz na naukowo  sprawdzone  substancje i metody. Nie tak , jak wiekszość produktów na rynku europejskim,  które chociaż mają etykiety na przykład  AYURVEDY,  to dalekie są od produktów profesjonalnych.  Rozważamy również eksport polskich antybiotyków do stosowania dożylnego na kraje wschodnie, bądź ich produkcję na ich terenie w oparciu o wysoko oceniane technologie polskie. Dla  East West Medicine to okres rozruchu i na pewno będziemy stopniowo wprowadzali w naszej działalności kolejne projekty związane z połączeniem sprawdzonych metod medycyny wschodniej z europejską medycyna konwencjonalną.  Chcemy maksymalnie wykorzystać symbiozy – współdzialania tych stylów leczenia – East West Medicine.Wywiad przeprowadził Józef Swoboda