Zaznacz stronę

O tym jakie szanse rozwoju naszego regionu w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej oraz o stojących przed województwem śląskim wyzwaniach w zakresie ochrony środowiska rozmawiano podczas konferencji prasowej, która odbyła się 26 lipca w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyła Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, oraz Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego.Jak podkreślała Gabriela Lenartowicz, rzeczywistą intencją wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich na cele ekologiczne nie jest wyłącznie wywiązanie się ze zobowiązań wobec Komisji Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. – Chodzi przede wszystkim o poprawę naszej jakości życia. To jest prawdziwa intencja tych projektów i naszych wysiłków. Fundusz niezależnie od środków europejskich, którymi zarządza albo współzarządza, dysponuje także instrumentem wsparcia na udział własny, z którym pewien problem mają m.in. samorządy – podkreślała prezes WFOŚiGW.Z 73 miliardów euro, które Polska wynegocjowała na lata 2014-2020, aż 28 miliardów zostanie przeznaczone na regiony. Trzy miliardy zasilą natomiast województwo śląskie. Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną przedsięwzięcia proekologiczne związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej, rewitalizacją budynków, gospodarką wodno-ściekową oraz polityką transportową. Elżbieta Bieńkowska nie ma wątpliwości, czy środki zostaną wydane w sposób prawidłowy. – Nasze rozmowy z WFOŚiGW dotyczyły tego, jak spowodować, by przy wykorzystaniu unijnych pieniędzy rozwiązać jak najwięcej problemów środowiskowych w województwie. Śląski WFOŚ jest najpotężniejszy i ma największe doświadczenie spośród wszystkich funduszy. O to, że pieniądze zostaną dobrze wydane, jestem spokojna. Poza tym środki unijne, które są również środkami publicznymi, podlegają restrykcyjnej kontroli – podkreśla minister rozwoju regionalnego.Do tej pory w latach 2004-2006 Komisja Europejska zaakceptowała dziesięć projektów z województwa śląskiego o łącznej wartości 454 mln euro. Dofinansowanie tych projektów z Funduszu Spójności wyniosło 323 mln euro. Wszystkie zaakceptowane projekty dotyczyły zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i realizowane były przez samorządy miast: Będzin, Bytom, Mysłowice, Piekary Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Racibórz, Tychy, Pszczyna, Zabrze oraz Zawiercie.Od 2007 r. WFOŚ podpisał blisko sto umów na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami współfinansowanych z europejskich środków, na łączną kwotę 317 mln zł. W latach 2009-2013, w wyniku porozumienia z ministrem środowiska w sprawie realizacji programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, WFOŚiGW zawarł 17 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości przekraczającej 826 mln zł. Dofinansowanie tych projektów z Funduszu Spójności wynosi 462 mln zł. Trzynaście projektów dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, trzy gospodarki odpadami komunalnymi, jeden rekultywacji terenów zdegradowanych.W latach 2002-2006, w ramach programu SAPARD, Fundusz udzielał pożyczek preferencyjnych i pomostowych na realizację stu projektów z 45 gmin województwa śląskiego na łączną kwotę ponad 96 mln zł. Z funduszu ISPA wdrażanych było osiem projektów o wartości 407,7 mln euro, przy udziale funduszu na poziomie 237,4 mln euro.Tekst i foto: Tomasz Breguła