Zaznacz stronę

W czwartek, 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana jest również Świętem Matki Bożej Zielnej. Katolików w tym dniu obowiązuje udział we mszy świętej. Wierni proszeni są o przyniesienie ziół i kwiatów, które święcone są podczas każdej mszy. To również dzień dziękczynienia za żniwa. Sprawdzamy, gdzie tego dnia odbywają się ciekawe uroczystości. Specjalnie dla Was, drodzy Czytelnicy, wyszukaliśmy te mniej znane, mniej oczywiste świątynie.Sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach (diecezja gliwicka)Jedna z perełek Raciborszczyzny. Pierwszy, tymczasowy kościół Cystersi wybudowali tutaj w połowie XIII wieku. Następny, konsekrowany w 1303 roku, zachował się do dnia dzisiejszego i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury na terenie diecezji gliwickiej. Podobnie jak wszystkie kościoły cysterskie, rudzka świątynia oddana została wstawiennictwu Matce Bożej Wniebowziętej. 14 czerwca 2009 roku, w roku jubileuszu 750-lecia opactwa, Benedykt XVI podniósł kościół do rangi bazyliki mniejszej.15 sierpnia w Rudach to dzień głównego odpustu parafialnego. Kazania wygłosi ks. dr Rafał Dappa (w środę wieczorem i czwartek na mszach o godzinie 7, 9 i 16). Na sumie odprawionej na dziedzińcu opactwa o godz. 11 kazanie wygłosi abp Jan Graubner z Ołomuńca. Błogosławieństwo kwiatów i ziół po każdej mszy, także po sumie. Po sumie poczęstunek przygotowany w miejscu ołtarza polowego przy bazylice (napoje zimne i ciepłe, drożdżówki, pamiątki z sanktuarium).Kościół Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach (diecezja bielsko-żywiecka)W sprawozdaniu z poboru świętopietrza z 1335 r. w diecezji wrocławskiej na rzecz Watykanu sporządzonego przez nuncjusza papieskiego Galharda z Cahors wśród dziesięciu parafii archiprezbiteratu w Cieszynie wymieniona jest parafia w miejscowości Sifridi, czyli Zebrzydowice. Po raz kolejny wymieniona została w podobnym sprawozdaniu Mikołaja Wolffa w 1447 r. W XVIII wieku był już tutaj budynek murowany, obecną wieże odbudowano w 1855 roku i w takim stanie budynek zachował się do dziś. Znajduje się tutaj renesansowy płaskorzeźbiony datowany na XVI wiek nagrobek Jerzego Liszki, epitafium jego żony Anny, tablice nagrobne rodziny Mattencloit oraz epitafium Henryka Józefa Furneał, który prawdopodobnie był właścicielem Zebrzydowic Górnych. Na cmentarzu znajduje się kilka interesujących nagrobków, między innymi nagrobek tutejszego proboszcza ks. Antoniego Janusza, autora „Kancyonału”, pierwszej na Śląsku Cieszyńskim książki do nabożeństwa w języku polskim, wydanej w 1857 r. 15 sierpnia odbywa się tu tradycyjn odpust, są kramy, zabawy itp.Parafia Wniebowzięcia NMP w Bystrej (diecezja bielsko-żywiecka)Początki duszpasterstwa sięgają XIX wieku, kiedy w latach 1882-1892 powstała w Bystrej Śląskiej murowana kaplica pw. Wniebowzięcia NMP. Fundatorem był znany w okolicy zarządca lasów Andrzej Schubert. Po drugiej wojnie światowej od 1946 r. pracę duszpasterską rozpoczęli Księża Salwatorianie z pobliskiego Bielska. Pierwszym był ksiądz Ignacy Szołtysek, który od 1952 r. został rektorem kaplicy w Bystrej Śląskiej.  Konsekracji nowej świątyni dokonał ksiądz biskup Damian Zimoń, było to 16 września 1990 r. nadając tytuł Wniebowzięcia NMP. Później została wybudowana nowa dzwonnica z trzema dzwonami. Wzniesiono też grotę Matki Bożej z Lourdes.Kościół Wniebowzięcia NMP w Wodzisławiu Śląskim (archidiecezja katowicka)Obecny kościół został wybudowany na miejscu starego kamiennego kościoła z XV wieku w latach 1909-1911 według projektu Ludwika Schneidera. 25 marca 1945 r. kościół został poważnie uszkodzony, następnie odbudowany w 1946 r. Wieżę kościoła została nakryta tymczasowym hełmem, aż do sierpnia 2001 r. Wtedy pierwotną wieżę zrekonstruowano. Na terenie parafii istniał też kościółek drewniany św. Krzyża, który spłonął się w 1822 r. w czasie pożaru miasta i nie został już odbudowany. Obenie to centralny kościół Wodzisławia, stojący na wzgórzu nieopodal rynku widoczny z wielu pobliskich miejscowości będący jednym z symboli architektonicznych Wodzisławia. Suma odpustowa 15 sierpnia o godzinie 11.30. Odprawi ją i kazania wygłosi ks. Prałat Marek Szkudło, wikariusz biskupi ds formacji kapłanów. Nieszpory odpustowe o godz. 16.30.Parafia NMP w Kobiórze (archidiecezja katowicka)Zanim powstał tutaj kościół, mieszkańcy należeli do parafii pszczyńskiej. W niedziele i święta chodzili zwykle pieszo na msze do Pszczyny: najpierw do kościoła św. Jadwigi, a od XVIII wieku do kościoła Wszystkich Świętych. Jednak ogromnym problemem dla nich było pokonanie dziesięciokilometrowego odcinka drogi, podjęto więc starania o budowę własnej świątyni. 15 sierpnia 1911 r. oficjalnie rozpoczęto budowę kościoła w Kobiórze. Przed południem odbyło się w kościele parafialnym w Pszczynie nabożeństwo błagalne, a po południu pszczyński proboszcz, ks. Thielmann, przybył do Kobióra i wykopał symboliczne pierwsze trzy łopaty ziemi w miejscu dzisiejszej wieży. 23 września 1912 r. odbyła się uroczystość poświęcenia kościoła. Kościół parafialny wybudowano i częściowo wyposażono w ciągu trzynastu miesięcy! Na budowie pracowały setki ludzi, a ich wysiłek wspierali w różny sposób wszyscy parafianie, których było wtedy w Kobiórze dokładnie 1880 r. Suma odpustowa 15 sierpnia, początek w samo południe.W Kościele katolickim w Polsce uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest dniem wolnym od pracy. Święto nazywane jest także Świętem Matki Boskiej Zielnej (Polska), Matki Boskiej Znakomitej (Kongo) bądź Matki Boskiej Korzennej (Czechy). W Kościele jest obchodzone, pod tą pierwszą nazwą, od V wieku. W Polsce i w krajach europejskich czci się Matkę Boską Wniebowziętą jako patronkę ziemi i jej bujnej roślinności.W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, odbywają się tam inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pielgrzymki z całej Polski właśnie na to święto. W innych częściach Polski często wiąże się ono ze świętem dożynek. Święto Wniebowzięcia NMP było zwykłym dniem roboczym od roku 1961 roku, a ponownie stało się wolnym od pracy w roku 1989. Co ciekawe, data 15 sierpnia jest zbieżna z przywróconym w 1992 roku Świętem Wojska Polskiego.