Zaznacz stronę

21 mln zł – tyle w 2014 roku otrzymają spółki ciepłownicze i mieszkaniowe w 11 gminach województwa śląskiego. Środki zostaną przyznane w ramach projektu KAWKA służącemu ograniczeniu zanieczyszczenia powietrza, poprawie efektywności energetycznej oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii.Na realizację programu KAWKA w całym kraju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 800 mln zł. Wymienionych zostanie ok. 15 tys. starych węglowych pieców i kotłowni, a część mieszkań w 37 gminach zostanie przyłączona do miejskich sieci ciepłowniczych. Środki jakie NFFŚiGW przekaże dla miast województwa śląskiego to ok. 12 mln zł. Pozostałe 9 mln zł dołoży Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Te pieniądze zostaną przekazane jako dofinansowanie projektu w Bielsku-Białej, Bieruniu, Bytomiu Chorzowie, Cieszynie, Czeladzi, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Zawierciu oraz w Żorach. Ułatwi to wdrożenie przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Zakłada on m.in. dofinansowanie wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych do wysokości 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz termomodernizacje budynków i dokonywanie przyłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych. Wsparcie z funduszy ekologicznych mogą otrzymywać jednak tylko te samorządy, które uchwaliły gminne programy likwidacji niskiej emisji. Beneficjenci inwestycji wdrażanych w miastach liczących ponad 10 tys. mieszkańców oraz w miejscowościach uzdrowiskowych będą mogli uzyskać dofinansowanie do wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym w postaci dotacji do 45 % ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i pożyczki co najmniej do 35% ze środków WFOŚiGW. O te środki mogą występować m.in. spółki ciepłownicze i podmioty zarządzające nieruchomościami. Umowy pomiędzy narodowym a wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej o rozpoczęciu wdrażania tego pilotażowego programu podpisano 14 listopada w Krakowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane do 2019 roku. W efekcie w województwie śląskim ma nastąpić zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza rocznie: pyłu o 90 ton na rok, dwutlenku węgla o ponad 8 tys. ton, dwutlenku siarki o 113 ton i tlenków azotu o 14 ton. Polska, podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, nie dotrzymuje obowiązujących standardów jakości powietrza. Potwierdza to Ministerstwo Środowiska, wskazując, że aż 90 proc. stref w kraju nie spełnia standardów czystości powietrza. Pod tym względem Polska jest na przedostatnim miejscu wśród państw wspólnoty. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zbadali 65 polskich miast pod kątem smogu, wykazując, że zaledwie sześć z nich spełnia unijne normy.  Najgorsze wyniki odnotowano natomiast w Krakowie, Rybniku, Katowicach, Zabrzu, Nowym Sączu, Gliwicach czy Dąbrowie Górniczej. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy są spaliny wypuszczane w powietrze z domowych pieców i lokalnych kotłowni. W okresie grzewczym stężenie pyłu w powietrzu  przekracza dopuszczalne normy o kilkaset procent.