Zaznacz stronę

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice 04.03.2013
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice

W nawiązaniu do pisma z dn. 28.02.2013 w sprawie organizacji zawodów narciarskich Pilsko Vertical 800 chcieliśmy jako Fundacja, a zarazem organizator zawodów stanowczo zaprotestować przeciwko formie w jakiej Instytucje Państwowe reagują na kłamliwy donos Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Jesteśmy zbulwersowani formą i skalą urzędniczej nagonki na nas, jaka się rozpętała po pomówieniach i insynuacjach wystosowanych pod naszym adresem przez p. Ślusarczyka. W związku z tym faktem nasuwa się szereg pytań związanych z działalnością takich instytucji, jak między innymi RDOŚ czy Parki Krajobrazowe. Jaka jest faktyczna rola tych instytucji? Jakie są powiązania pomiędzy Stowarzyszeniem Pracowania na Rzecz Wszystkich Istot, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska? Co miały na celu działania RDOŚ w przedmiotowej sprawie?
Z naszego punktu widzenia RDOŚ poprzez działania w przedmiotowej sprawie sprawia wrażenie, że jest administracyjnym wykonawcą zleceń Pracowni. Czy dzieję się tak z powodu tego, że poszczególni pracownicy RDOŚ powiązani są z działalnością Pracowni i kierują się partykularnym interesem p. Ślusarczyka w działaniach RDOŚ? Chciałem zwrócić uwagę, że Służba Cywilna działa w celu zapewnienia profesjonalnego, rzetelnego, neutralnego, apolitycznego działania w administracji rządowej. Niestety działania RDOŚ w Katowicach w przedmiotowej sprawie napiętnowane są stronniczym ładunkiem emocjonalnym przeciwko naszej Fundacji, która działała w świetle prawa nie łamiąc żadnych przepisów. W naszym przekonaniu działania RDOŚ w Katowicach skierowane są na zastraszenie, zniechęcenie naszej Fundacji do promowania rejonu Pilska i Korbielowa poprzez organizację imprez kulturalnych czy sportowych. Bezprecedensowe jest zastanawianie się RDOŚ w Katowicach czy przedmiotowe zawody organizowane w zimie nie wpłyną negatywnie na chronione grzyby i porosty. Przypominam, że nasza Fundacja oraz jej członkowie, za jeden z priorytetów wyznaczają sobie zagadnienia ekologiczne. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z faktu, że społeczeństwo lokalne, narciarze oraz turyści mają prawo korzystania z uroków przyrody. Nasze działania ukierunkowane są na pogodzenie potrzeb środowiska naturalnego i działalności człowieka w Beskidach.

Tutaj się nasuwa kolejne pytanie, dlaczego działalność Pracowni jest tak uprzywilejowana przez RDOŚ? Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, a dokładnie z rozdziałem drugim art. 32 „Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Niestety nasze odczucia są zupełnie inne. Wystarczy byle jaki, kłamliwy donos wątpliwej reputacji prywatnej instytucji, aby zaangażowanie Państwowej Instytucji było tak wielkie, jak widzimy to w przedmiotowej sprawie. Być może dotychczasowa działalność Pracowni pozwala na tak ogromne zaufanie RDOŚ w stosunku do Pracowni i angażowanie się w przedmiotową sprawę? Chcemy podkreślić, że śledząc działania Pracowni natrafiliśmy jedynie na informację, że Pracownia nie jest ukierunkowana na tzw. Płytką Ekologię, czyli nie interesuje ich ochrona środowiska polegająca na np. zmniejszaniu emisji różnych substancji szkodliwych dla środowiska lub ograniczenie zużycia zasobów naturalnych w tym wody. Natomiast Pracownia ukierunkowana jest na zagadnienie Głębokiej Ekologii. Jednym z jej postulatów to ograniczenie populacji ludzkiej. I tutaj kolejne pytanie – czy instytucja Państwowa ma prawo angażowania się w jakiekolwiek działania prywatnej organizacji, która wyznaje taką ideologię? Polecamy władzom RDOŚ w Katowicach przestudiowanie ideologicznej sfery Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Jednoznacznie z materiałów tych wynika, że instytucja ta może mieć charakter uważany w innych krajach za rodzaj sekty, a ich ideologia może negatywnie wpływać na ludzi, szczególnie na młodzież. Na zakończenie ubolewamy nad faktem, że RDOŚ z taką samą stanowczością i determinacją nie angażuje się w uzgodnienia raportów ochrony środowiska.

Z poważaniem

Rafał Leśkiewicz

Wiceprezes Zarządu
Fundacji Na Rzecz Harmonijnego Współistnienia Człowieka i Przyrody w Beskidach

Do wiadomości:

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowska 1/3, 00-583 Warszawa
–  Ministerstwo Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
– Wojewoda Śląski, ul. Jagiellońska 25, 40-959 Katowice
– Starosta Powiatu Żywieckiego ul. Krsińskiego 13, 34-300 Żywiec
– Burmistrz Miasta Żywiec, ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec
– Wójt Gminy Jeleśnia, ul. Plebańska 1, 34-340 Jeleśnia
– PZN, ul. Mieszczańska 18/3, 30-313 Kraków
– Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, ul. Krasickiego 25, 42-500 Będzin
– Oddział Biura ZPKWŚ w Żywcu, ul. Łączki 44a, 34-300 Żywiec
– Odział Straży Granicznej w Żywcu, ul Witosa 3, 34-300 Żywiec
– Nadleśnictwo Jeleśnia, ul. Żywiecka 35, 34-340 Jeleśnia
– Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, 34-300 Żywiec, Al. Piłsudskiego 52
– Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów– Pilsko, ul. Beskidzka 41a, 34-335 Korbielów
– CTE Sp. z o.o., ul. Istebna 634, 43-470 Istebna.
– media ogólnokrajowe.