Zaznacz stronę

Kurier Polski co tydzień: Mijają trzy lata od powołania Izby. Jak założenia przy jej powołaniu przekładają się na dokonania?
Adam Stach: Polska Izba Gospodarcza z siedzibą w Katowicach to instytucja niezależna, która powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie współpracujących ze sobą firm z wielu różnych branż, skupionych głównie wokół górnictwa i energetyki.
Nadrzędnym celem i zadaniem PIG-u jest wspieranie firm partnerskich – zarówno z Polski jak i z zagranicy – w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów biznesowych.
Realizujemy naszą misję przede wszystkim poprzez organizowanie delegacji branżowych i rządowych, organizację spotkań i seminariów międzynarodowych a także wspieranie firm partnerskich w ich działaniach na rynku krajowym i zagranicznym.

KP: Do Izby należy ponad 100 podmiotów gospodarczych. Niektóre z nich w swoich kontaktach i działaniach przekroczyły granice naszego kontynentu.

AS: Tak, to prawda. Dotyczy to przede wszystkim firm z Grupy Holdingowej Linter. Prezesi firm z Lintera wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami najwyższych władz poszczególnych prowincji Chin i szefami największych firm działających w chińskim przemyśle wydobywczym. Spotkania odbywały się zarówno w Chinach, jak i w Polsce. Stopniowo budowano wzajemne zaufanie, którego efektem są chińskie maszyny i urządzenia, pracujące w kopalniach, gdzie prace dołowe prowadzą firmy Grupy LINTER, z kolei w Chinach używane są maszyny skonstruowane przez inżynierów Linter S.A. Jeśli mówiłem o budowaniu wzajemnego zaufania, to nie ma lepszego dowodu, jaki poziom ono osiągnęło, jak to, że do naszego grona – Polskiej Izby Gospodarczej dołączyło chińskie przedsiębiorstwo Hanil Exhibit & Planning z miasta Tianjin.

KP: Zaczęło się od współpracy firm branży górniczej, ale współpraca zaznacza coraz to nowe obszary.

AS: Od dwóch lat w kompleksie Zagroń Istebna funkcjonuje Centrum Naturalnej Medycyny Chińskiej, MERIDIAN, gdzie zabiegi prowadzą chińscy masażyści oraz wysokiej klasy lekarz z Chin, specjalista od aku i elektroakupunktury. To jednak nie koniec poszerzania pól współpracy. W ubiegłym tygodniu delegacja, której przewodniczył Pan Leszek Łazarczyk przeprowadziła w Chinach szereg rozmów intencyjnych dotyczących współpracy między innymi w zakresie wymiany studentów pomiędzy Uniwersytetami Medycznymi, wspólnych badań naukowo – badawczych oraz wymiany doświadczeń wydawców prasy, radia i telewizji. Wspólne działania nabrały takiej dynamiki, że już 23 listopada do ośrodka Zagroń Istebna z rewizytą przyjeżdża delegacja stowarzyszenia obejmującego najbardziej znane marki, firmy z Shandongu, której przewodniczył będzie Pan Li Zhaoyin z Shandong Brand Development.

Rozmawiał Józef Swoboda