Zaznacz stronę

Wybitne osobowości krajowego i śląskiego budownictwa oraz firmy, które w 2013 roku zrealizowały najważniejsze inwestycje budowlane w naszym regionie zostały nagrodzone podczas XVI Gali Budownictwa. Uroczystość odbyła się 15 listopada w Operze Śląskiej w Bytomiu. Nie zabrakło również parlamentarzystów, samorządowych władz województwa, miast i powiatów.Podczas gali wręczono nagrody i tytuły dla laureatów trzeciej edycji konkursu „Śląskie Budowlane”. Jego głównym celem jest promowanie wykonawców sprawnie przeprowadzonych i najważniejszych dla naszego regionu inwestycji. Konkurs ma również ukazać atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą województwa śląskiego. Nagrody przyznała Śląska Izba Budownictwa oraz współorganizatorzy gali – Forum Budownictwa Śląskiego. – Poprzez ten konkurs prezentujemy znaczące inwestycje naszego regionu. Pokazujemy tym samym, że Śląsk jest doskonałym miejscem dla inwestorów. Istotny wpływ na sprawność procesów inwestycyjnych i budowlanych ma indywidualny i profesjonalny sposób działania, kreatywność, kompetencja oraz przedsiębiorczość. Doceniamy publicznie zarówno osoby jak i przedsiębiorstwa, które te cechy właśnie posiadają – podkreślał Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz przewodniczący Kapituły Konkursu, który wspólnie z marszałkiem województwa śląskiego Mirosławem Sekułą oraz podsekretarzem stanu w Ministerstwie Budownictwa Transportu i Gospodarki Morskiej Januszem Żbikiem, wręczali nagrody.Zgromadzonych w sali widowiskowo-koncertowej Opery Śląskiej w Bytomiu swoją obecnością zaszczyciła Małgorzata Handzlik. – Jest mi ogromnie miło, że już po raz kolejny mam przyjemność uczestniczenia w tym szczególnym wydarzeniu. To ważne by nagradzać firmy, które robią tyle dobrego dla województwa śląskiego – powiedziała posłanka do Parlamentu Europejskiego przekazując również bardzo ważną wiadomość dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych. To spotkało się z ogromnym aplauzem publiczności. – Sama podczas ubiegłorocznej gali otrzymałam zaszczytny tytuł „Przyjaciela Śląskiego Budownictwa”. Z tego powodu czuję się zobowiązana do jeszcze cięższej pracy na rzecz rozwoju śląskich przedsiębiorstw budowlanych poprzez tworzenie w parlamencie takiego prawa, które będzie im sprzyjać. Ta praca przynosi swoje efekty i dlatego dzisiaj mogę ogłosić ważną i radosną wiadomość. Udało się złożyć poprawkę i doprowadzić do tego, że już niedługo zniknie kryterium najniższej ceny w zamówieniach publicznych. Mam nadzieję, że jeszcze w grudniu tego roku Parlament Europejski tę dyrektywę przegłosuje – dodała. Tę wiadomość skomentował Janusz Żbik. – To bardzo ważna informacja. Myślę, że wszystkich zgromadzonych cieszy również fakt, że została ona ogłoszona właśnie tutaj – mówił podsekretarz stanu dodając, że w polskim parlamencie również trwają prace nad wprowadzeniem zmian prawnych, które stworzą większe możliwości rozwoju dla polskich przedsiębiorstw budowlanych. Chodzi o zmiany w Kodeksie Urbanistyczno-Budowlanym, które mają przede wszystkim uregulować i uprościć proces inwestycyjno-budowlany w Polsce. – Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego opracowała już tezy do powstającego kodeksu. Mam nadzieję, że w maju będzie on już w całości napisany, a we wrześniu przekażemy go ministrowi transportu budownictwa i gospodarski morskiej. Chciałbym aby jeszcze w tej kadencji udało się ten kodeks uchwalić – zaznaczył Janusz Żbik. Głos zabrał również marszałek województwa śląskiego, który podziękował nagrodzonym przedsiębiorstwom za znaczący wkład w rozwój województwa. – Dziękuję za to, że pracujecie dla społeczności śląskiej i dla województwa śląskiego. Przyczyniacie się do kultywowania etosu ciężkiej pracy, który jest przecież silnie zakorzeniony w mentalności mieszkańców naszego regionu – mówił Mirosław Sekuła, który odniósł się również do przyznania mu tytułu „Przyjaciela Śląskiego Budownictwa” za poprawę ekonomiczno-finansowych warunków działania podmiotów gospodarczych, również tych z sektora budownictwa. – Jestem przekonany, że na to wyróżnienie jeszcze nie zasłużyłem. Przyjmuję to jako zobowiązanie do tego, żeby w przyszłości tym przyjacielem się stać i jeszcze bardziej intensywnie działać na rzecz rozwoju śląskich przedsiębiorstw budowlanych – dodał marszałek województwa śląskiego. XVI Galę Budownictwa zwieńczył występ solistów, baletu i Orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu. Laureaci III edycji konkursu „Śląskie Budowlane” „Śląskie Wielkie Nagrody Budownictwa” nadawane podmiotom gospodarczym i samorządom terytorialnym w ramach konkursu „Śląskie Budowanie” otrzymali: Budimex S.A., Eltrans Sp. z o.o., Eurovia Polska S.A., Farby Kabe Polska Sp. z o.o., Milimex Sp. z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu, Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie, Zakład Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Halmar” w Chorzowie oraz Zakład Usług Budowlanych i Transportowych „Zubit” w Zabrzu.Nagroda dla „Autorytetu Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” nadawana za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i regionu przypadła natomiast: prezydentowi Gliwic Zygmuntowi Frankiewiczowi, prezydentowi Sosnowca Kazimierzowi Górskiemu, Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Janowi Spychale, dyrektorowi Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Igorowi Śmietańskiemu, prezesowi zarządu TKS Sp. z o.o. w Katowicach Mariuszowi Koprekowi, dyrektorowi PBPH „ML BUD” s.c. w Gliwicach Mariuszowi Czyszekowi, współwłaścicielowi AIB Ślączka s.j. w Knurowie Ryszardowi Szpurze, prezesowi zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach Stefanowi Dzienniakowi oraz prezesowi Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Wiktorowi Pawlikowi.Wybitne postaci krajowego i śląskiego budownictwa otrzymały Tytuł Honorowy wraz z medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Wśród nich znaleźli się: przewodniczący rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach Franciszek Buszka, inżynier budownictwa Walerian Witas oraz wiceprzewodniczący katowickiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Jan Witkowski. Po raz kolejny wręczono również nagrody „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa” przyznawane przez Kolegium Forum Budownictwa Śląskiego. Otrzymali je: marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa Transportu i Gospodarki Morskiej Janusz Żbik, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. Marian Zembala, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu Tadeusz Serafin, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach Andrzej Barczak.