Zaznacz stronę

Polski rząd nie pracuje obecnie nad programem, który do 2020 roku zakazywałby stosowania węgla jako źródła energii cieplnej w indywidualnych paleniskach domowych! Taką odpowiedź uzyskał poseł Marek Krząkała, który interpelował w tej sprawie w Ministerstwie Środowiska.Ministerstwo odpowiada, że taki zakaz mógłby spowodować zmniejszenie sprzedaży węgla kamiennego, a tym samym pociągnąć za sobą pogorszenie sytuacji finansowej spółek węglowych i redukcję zatrudnienia. Rozważana jest natomiast możliwość wprowadzenia wymogów jakościowych dla paliw, w tym zwłaszcza paliw węglowych oraz wymogów technicznych dla źródeł spalania stosowanych  w sektorze „bytowo-komunalnym”. Skutkowałyby to dla przykładu wyłączeniem  z użytku paliw wysokoemisyjnych, takich jak muły poflotacyjne, miał węglowy czy węgiel złej jakości. Ministerstwo podkreśla, że paliwa te powinny być wykorzystywane wyłącznie w instalacjach do tego przystosowanych, wyposażonych  w urządzenia do redukcji emisji substancji zanieczyszczających powietrze (m.in. dwutlenku siarki, tlenku azotu, tlenku i dwutlenku węgla, pyłów. Ministerstwo Środowiska  wskazuje, że podobnie jak większość krajów Unii Europejskiej, Polska nie dotrzymuje obowiązujących standardów jakości powietrza. W ponad 90 proc. stref w kraju przekroczono już standardy jakościowe powietrza dla pyłu drobnego oraz benzo(a)piernu.  Wnioski resortu środowiska potwierdza także Unia Europejska. Pod względem czystości powietrza Polska jest na przedostatnim miejscu wśród państw wspólnoty. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia zbadali 65 polskich miast pod kątem smogu, wykazując, że zaledwie sześć z nich spełnia unijne normy – najgorsze wyniki odnotowano natomiast w Krakowie, Rybniku, Katowicach, Zabrzu, Nowym Sączu, Gliwicach czy Dąbrowie Górniczej.W kraju realizowane są programy naprawcze, obejmujące głównie wymianę starych niskoemisyjnych urządzeń grzewczych opalanych węglem kamiennym na niskoemisyjne piece ekologiczne – olejowe, gazowe oraz wykazujące wysoką sprawność piece na biomasę. Trwa termomodernizacja budynków, realizowany jest program podłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych. Wdrożenie takich proekologicznych rozwiązań ułatwia m.in. przygotowany przez Ministerstwo Środowiska i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projekt „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Zakłada on dofinansowanie wymiany nie ekologicznych urządzeń grzewczych do wysokości 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz termomodernizacje budynków i dokonywanie przyłączeń do miejskich sieci ciepłowniczych.  Jak wskazuje resort środowiska, pierwszy nabór wniosków o pozyskanie takich dofinansowań spotkał się z dużym zainteresowaniem – do 21 stycznia 2013 roku wnioski złożyło 11 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na łączną kwotę ponad 121 mln zł (121 224 699 zł). W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowane są programy „Kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej”, „Działania inwestycyjne mające na celu wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa”, „Poprawa efektywności wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach”. Stosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) i wynikające z tego korzyści są również tematem nowego projektu informacyjnego Ministerstwa Środowiska: „Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, włączając ideę domów przyjaznych środowisku”. Jak informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, według najnowszego raportu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska w pierwszej dziesiątce miast o najgorszej jakości powietrza w Europie znalazły cztery miasta z województwa śląskiego: Gliwice, Zabrze, Sosnowiec i Katowice. Obliczono, że liczba dni w roku, podczas których przekraczany jest limit stężenia tlenków węgla i dwutlenku siarki w tych miastach sięga aż 124 dni. W Polsce więcej dni z „zanieczyszczonym powietrzem” ma Kraków i Nowy Sącz, a w całej Europie jeszcze tylko cztery bułgarskie miasta.W Katowicach, jak w wielu innych śląskich miastach, funkcjonuje wsparcie zmiany systemu ogrzewania w budynkach/lokalach mieszkalnych na proekologiczne (gazowe, elektryczne, sieć c.o., kominek na drewno, ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem) oraz montażu odnawialnych źródeł energii. W przypadku ogrzewania proekologicznego (energia elektryczna, gaz, olej, sieć miejska, kominek na drewno, ogrzewanie węglowe na kocioł ekologiczny z atestem) oraz odnawialnych źródeł energii, kwota dotacji celowej obejmuje do 50 procent nakładów inwestycyjnych, wynikających z przedłożonych faktur, rachunków nie więcej jednak niż 6000 zł brutto.