Zaznacz stronę

Prawdziwi wielcy ludzie wywołują u nas uczucie, że sami możemy stać się wielcy. Te słowa Marka Twaina były mottem, którym Kapituła Regionalnej Izby Gospodarczej kierowała się przy wyborze laureatów laurów za 2012 rok. Najwyższy – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznano Januszowi Lewandowskiemu, komisarzowi europejskiemu ds. programowania finansowego i budżetu.
Już po raz kolejny Zabrze było honorowym gospodarzem tegorocznej gali, która odbbyła się w Domu Muzyki i Tanca. Oprócz diamentowego, wręczono także kryształowe, platynowe i złote Laury. Jeden z kryształowych przypadł w udziale Rektowi Uniwersytetu Śląskiego prof.zw.dr hab Wiesławowi Banysiowi, m.innymi za partnerską współpracę z przedsiębiorstwami, wspólne tworzenie nowych projektów w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Platynowe Laury przyznano w takich kategoriach jak ambasador spraw polskich, pro publico bono, kultura i media oraz laury dla szefów najbardziej kreatywnych firm w regionie. Pierwszym, który odebrał platynę był Piotr Antonowicz, prezes RUDPOL – OPA , za m, innymi uczestniczenie w restrukturyzacji górnictwa, które przyczyniło się do powstania nowych podmiotów gospodarczych, gwarantujących miejsca pracy dla osób odchodzących z górnictwa oraz dla osób niepełnosprawnych. Wśród złotych laureatów znalazła się Fabryka Sprzętu i Narzędzi Grupa Kapitałowa FASING SA z Katowic za kompetencje produkcyjne uznane przez rynek, czego dowodem jest stały eksport do Czech, Rosji i Chin. W trakcie tegorocznrj gali przyznano również nagrodę specjalną – ORZEŁ PIASTÓW ŚLASKICH z okazji jubileuszu 130-lecia Górnośląskich i Zagłębiowskich wodociągów dla wszystkich przedsiębiorstw, które zapewniają powszechny dostęp wody Odbierając ją Jarosław Kania, prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA powiedział, że nagroda ta każe pamiętać o tych, którzy 130 lat temu tworzyli zręby zaopatrzenia w wodę, o tych którzy uczestniczyli w tworzeniu systemu pozwalającemu na powstanie GPW – jednego z największych w Europie dostawców wody o najwyższych parametrach, zatrudniajacego swiatowej klasy fachowców.