Zaznacz stronę

Na początku grudnia na terenie powiatu gliwickiego pojawiły się tablice z niemieckimi nazwami miejscowości. Pomysł umieszczenia tablic w gminie Sośnicowice pojawił się w 2005 roku. Po ośmiu latach, kiedy wszyscy o tablicach już zapomnieli, dwujęzyczne nazwy miejscowości wywoływały w powiecie prawdziwą burzę. Część z nich do dziś nie została umieszczona. Gdzie problem?  Dwujęzyczne tablice wywołały wiele kontrowersji, większość osób zastanawiała się czy obcojęzyczne nazwy miejscowości są nazwami niemieckim czy śląskimi. Gdy było już jasne, że to nazwy niemieckie ludzie spekulowali w jakim celu zostały umieszczone? – Nie słyszałam o tym, żeby podobne tablice z polskim nazwami miejscowości znajdowały się w Niemczech. Po co to nam? Na drogach brakuje podstawowych znaków, a gmina wydaje pieniądze na niemieckie tablice – denerwuje się pani Zofia, mieszkanka gminy Sośnicowice. – Bardzo często przejeżdżam przez Opole, tam widok dwujęzycznych tablic nikogo nie dziwi, nie rozumiem skąd to zdumienie? – dziwi się pan Jakub, kierowca tirów.  Przypominamy: 23.10.2005 roku przeprowadzono konsultacje w sprawie wprowadzenia nazw miejscowości w języku niemieckim na terenie gminy Sośnicowice. Mieszkańcy miejscowości : Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Sośnicowice, Smolnica i Trachy zagłosowali za wprowadzeniem nazw miejscowości w języku niemieckim. W sołectwie Tworóg Mały i Bargłówka mieszkańcy byli przeciwko.  Sośnicowice zgłosiły wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ale z czasem chciały się wycofać z pomysłu i pomimo wezwań resortu nie uzupełniły wniosku. Urząd zaniechał kontynuowania procedury i dopiero w 2012r. na wniosek mieszkańców rozpoczęto dalsze działania. – W październiku ubiegłego roku przeprowadzono konsultacje społeczne, większość mieszkańców w dalszym ciągu chciała umieszczenia dwujęzycznych tablic, więc w grudniu zaczęliśmy je rozmieszczać na ternie gminy- tłumaczy Kazimierz Kaczmarek, sekretarz gminy Sośnicowice.  Środki na wykonanie prac związanych z wymianą tablic w całości finansowane były przez budżet państwa, a dokładnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Część tablic nie została jeszcze umieszczona. Podwójna nazwa w miejscowości Łany Wielkie zostanie wykonana w terminie późniejszym z uwagi na wymagania formalne związane z umieszczeniem łącznika między słowami Lona-Lany. Inne tablice czekały na zgodę Urzędu Marszałkowskiego. – Musimy uzyskać zgodę urzędu na ustawienie tablic w ciągu DW 408 oraz DW 919. W tych miejscach organem zarządzającym ruchem jest Marszałek Województwa Śląskiego i to on musi wydać zgodę na zamieszczenie tablic – wyjaśnia sekretarz gminy Sośnicowice.  W efekcie załatwiania formalności związanych z wydaniem pozwoleń na rozmieszczenie tablic cześć z nich się w gminie pojawiła, a cześć nie. Zdezorientowani mieszkańcy nie rozumieją zagmatwanych procedur i konieczności zmiany organizacji ruchu w celu umieszczenia dwujęzycznych nazw miejscowości. Władze gminy twierdzą, że Urząd Marszałkowski musi wydać zgodę na reorganizację ruchu w celu umieszczenia tablic. Ten natomiast odsyła nas do rozporządzeń Ministra Infrastruktury.  – Tablice z dwujęzycznymi nazwami miejscowości są znakami drogowymi pionowymi w związku z czym ich umieszczenie w pasie drogowym podlega procedurom opisanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. By mogła być wprowadzona organizacja ruchu obejmująca dwujęzyczne tablice konieczne jest jej zatwierdzenie na podstawie projektu organizacji ruchu przez właściwy organ zarządzający ruchem – informuje Witold Trólka z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. – Najpierw gmina powinna zebrać wszystkie pozwolenia, a dopiero potem zawracać ludziom głowę konsultacjami w sprawie tablic, które i tak nie wiadomo czy będzie można umieścić – irytuje się pani Agata. Historia dwujęzycznych tablic na terenie powiatu gliwickiego doczekała się szczęśliwego finału w ubiegły poniedziałek. Wtedy to urząd wydał zgodę na ich umieszczenie.  – Pismo zatwierdzające przedstawiony przez wnioskodawcę dnia 13 stycznia 2014r. projekt organizacji ruchu, uzupełniony dnia 22 stycznia 2014r. dotyczący przedmiotowych tablic z dwujęzycznymi nazwami zostało wysłane do wnioskodawcy dnia 27 stycznia 2014r. – poinformował naszą redakcję Witold Trólka.  Aleksandra Smolak