Zaznacz stronę

Urząd Marszałkowski chce degradować szpital w Jastrzębiu, mieście, które stoi górnictwem, gdzie wypadki na dole są na porządku dziennym! Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski zwrócił się do prezydenta Jastrzębia z propozycją przekazania miastu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu. Czy w ślad za tym pomysłem pójdą kolejne próby pozbycia się nierentownych placówek służby zdrowia?Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski napisał do prezydenta Mariana Janeckiego, że szpital zapewnia opiekę przede wszystkim mieszkańcom Jastrzębia, bo stanowią oni aż 87 proc. pacjentów. W związku z tym prosi o rozważenie możliwości przejęcia placówki. – Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój zakładu oraz szeroki zakres realizowanych usług medycznych, może to stanowić dobrą inwestycję w zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, podnosząc jednocześnie prestiż miasta – argumentuje wicemarszałek.Prezydent Jastrzębia odpowiedział, że szpitala nie przejmie. – Po pierwsze uważamy, że wszystkie tak ważne i w sposób znaczący wpływające na poczucie bezpieczeństwa obywateli decyzje powinny być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi. Dopiero zapoznanie się z opinią różnych środowisk powinno stanowić punkt wyjścia do sformułowania propozycji przejęcia szpitala. Nieracjonalne jest zmniejszanie rangi szpitala poprzez przekazywanie go samorządowi, tym bardziej, że zarząd województwa śląskiego w strategii ochrony zdrowia województwa śląskiego zaliczył ten szpital do szpitali strategicznych w województwie. Wielką nieodpowiedzialnością byłoby pozbawienie blisko stutysięcznego miasta oraz okolicznych gmin  z dominującym przemysłem górniczym wielospecjalistycznej placówki medycznej, wybudowanej wiele lat temu z myślą o zagwarantowaniu pracownikom kopalń dostępu do ochrony zdrowia, adekwatnego do ich potrzeb – mówi Marian Janecki, prezydent Jastrzębia.Co w takim razie uczyni marszałek? Wydział zdrowia i polityki społecznej urzędu marszałkowskiego zapewnia, że szpital będzie dalej jednostką wojewódzką, co nie wyklucza dalszych rozmów na temat jego przyszłości. Zapewniono nas również, że w chwili obecnej propozycja taka dotyczy jedynie szpitala w Jastrzębiu.Zobowiązania wymagalne szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu na dzień 30 czerwca wynosiły ponad 13 mln zł. W porównaniu do końca 2012 roku ich wartość spadła o 4,7 mln zł. Na koniec 2012 roku szpital odnotował nadwyżkę finansową. Dzięki temu nie trzeba było dokładać pieniędzy czy dokonywać przekształceń.Szpital posiada nowoczesny blok operacyjny, składający się z siedmiu sal. Placówka dysponuje m.in. tomografem komputerowym i rezonansem magnetycznym. Ma m.in. świetny oddział neurochirurgii oraz dziecięcy oddział intensywnej opieki medycznej.Region rybnicki ma dwa szpitale wojewódzkie, właśnie w Jastrzębiu oraz w Rybniku. Od kilku lat przewija się pomysł połączenia tych placówek. Mówił o tym przy okazji wyborów uzupełniających do Senatu jeden z kandydatów, który jest lekarzem w szpitalu wojewódzkim. Już samo połączenie administracji przyniosłoby oszczędności…