Zaznacz stronę

 Dopóki nie zostanie wprowadzona Śląska Karta Usług Publicznych, KZK GOP nie podniesie cen biletów. Wykonawca projektu ŚKUP firma Asseco Poland SA poinformowała, że uruchomienie systemu miało nastąpić z dniem 1 kwietnia. Już dziś wiadomo, że system nie zostanie uruchomimy wcześniej niż w czwartym kwartale tego roku. Projekt zakładał obniżkę cen biletów na najkrótsze trasy i pozostawieniepozostałych cen biletów nabywanych za pomocą elektronicznej karty. Podwyżcemiały ulec bilety papierowe, tak by podkreślić atrakcyjność biletów elektronicznych. Zmiany w życie na razie nie wejdą, ponieważ Zarząd KZK GOP biorąc pod uwagę inflację paliwa zapomniał o zmianie taryfy, któramiała objąć bilety papierowe. Decyzję o wdrożenia projektu ŚKUP i przyjęciu nowej taryfy Zarząd podejmie po uzyskaniu pozytywnych wyników testów poprawnego działania systemu. Aleksandra Smolak